„Ako zvládnuť ekzém a nezblázniť sa.“

Alebo ako zvýšiť psychickú odolnosť rodiny v začarovanom kruhu atopie?

Atopia je významný stresový faktor pre dieťa aj rodičov. Atopia je emočná a psychosociálna záťaž. Ako zvládať tento stresor? Hoci často nemáme pocit kontroly nad vývojom liečby, vždy môžeme prebrať aspoň čiastočný podiel zodpovednosti za priebeh ochorenia. A tým myslím hlavne zodpovednosť za svoje postoje a prežívanie.

„Atopia je emočná a psychosociálna záťaž a jej vývoj prebieha v tzv. “trojuholníku”. Na pleciach rodiča, dieťaťa a zároveň ich vzájomného vzťahu."

 

atopický ekzém

Podľa miery poznania, ktorou v súčasnosti disponujeme, je atopický ekzém chronické, a tým celoživotné ochorenie. Jeho remisia, prejavy a intenzita sa môžu v priebehu života meniť a vyzerať neustále inak. Najčastejšie sa pacienti sťažujú na svrbenie kože, ktoré aj ja sama považujem za neznesiteľnejšie ako bolesť. Moja osobná skúsenosť je práve s výrazne odlišným priebehom atopie, ale aj jeho prežívania v rôznych etapách života. Vždy podľa toho, ako som sa na svoj problém pozerala.

V súčasnosti sa psychická odolnosť chápe ako proces, ktorý sa vyznačuje skôr premenlivosťou než stabilitou.

Dynamiku prežívania atopie v rodine potrebujeme chápať v trojuholníku dieťaťa, rodičov a ich vzájomnom vzťahu. Každá časť tohto rodinného trojuholníka potrebuje podporiť a posilniť v kompetenciách, aby dosiahli zlepšenie v "odolnosti" voči stresovým aspektom ekzému, a tým aj v pocite kontroly.

Prečo je to dôležité?

Čo potrebujete vedieť o pojme „psychická odolnosť“ (hardiness - S. Kobasová osobná odolnosť až tvrdosť, či resilience – pružnosť, nezlomnosť)

Podľa toho, čo v sebe „zapíname“, alebo zapájame, sa dá rozdeliť aj psychická odolnosť na 3 aspekty:

Kontrola, pri ktorej sa hlavne zapájajú naše emócie.

Kontrola atopického ekzému (mať ho pod kontrolou) je práve to, čo nám zúfalo chýba. Atopický ekzém ako multifaktoriálne ochorenie – to samé o sebe už zdiaľky kričí, že  to nie je  vôbec jednoduché rozlúsknuť, pochopiť, liečiť.

oddych

Pocit kontroly zahŕňa vieru vo vlastnú schopnosť zvládať situáciu. Je založená na presvedčení, že máme vplyv buď na udalosti vo svojom živote, alebo aspoň môžeme ovplyvniť, ako zvládame to, čo život prináša.

„Atopický ekzém ako multifaktoriálne ochorenie -  nie je ho vôbec jednoduché rozlúsknuť, pochopiť, liečiť."

 

Záväzok odráža našu angažovanosť v tom, čo robíme a aké aktivity vnímame ako zmysluplné. Tu zapájame svoje činy.

Výzva, schopnosť premeniť udalosti v zmysluplný celok. Tento aspekt psychickej odolnosti znamená našu otvorenosť k skúsenostiam. Je to schopnosť vidieť zmenu, neočakávané a nepredvídateľné ako príležitosť a na to potrebujeme najviac zapojiť rozum, kognície.

„Otvorenosť k novým skúsenostiam je najdôležitejší predpoklad k celkovej psychickej odolnosti pri terapií atopického ekzému."

 

Odolné deti

Odolnosť detí čiastočne závisí od ich inteligencie a schopnosti pamätať si a učiť sa. No čím sa odolné deti najviac vyznačujú je: seba-porozumenie, dobré komunikačné zručnosti a schopnosť efektívne využívať svoje znalosti a zvládať a riešiť problémy. To sú všetko kvality emočnej inteligencie.

„Odolné deti sú tie, ktoré za vyznačujú vyššou mierou EMOČNEJ inteligencie (seba-porozumenie, dobré komunikačné schopnosti, schopnosť riešiť problémy a využívať svoje znalosti)"

Prečítajte si tiež

Môže svrbenie tela súvisieť so psychikou? Ako stres vplýva na kožu

Cesty k psychickej odolnosti

Psychická odolnosť nie je vlastnosť, ktorú niekto má, alebo nemá. Je to súhra viacerých faktorov. Vnútorných, relatívne stabilných osobnostných rysov a vlastností a schopností či zručností, ktoré sa môže naučiť ktokoľvek. Ako sme si povedali už v úvode, odolnosť nie je statická, je to proces!

1) Vzdelávajte sa o problematike, hľadajte informácie a buďte k nim kritickí                                                                                                    

Prvou voľbou je najčastejšie hľadanie informácií a edukácia. To je cesta, ktorú ste zrejme zvolili aj vy a vďaka tomu ste aj dnes tu. To je výzva - „premeniť udalosti v zmysluplný celok“.

voľný čas

2) Venujte pozornosť vzťahom a neizolujte sa

Dobré vzťahy sú dôležité vždy a všade. Zisťujú to cielené výskumy, ale hovorí nám to aj naša skúsenosť.

Mnohé štúdie ukazujú, že základnou podmienkou odolnosti sú podporujúce vzťahy v rodine i mimo nej. (Štúdia R. Waldingera dokázala primárny vplyv láskyplných vzťahov na šťastie a zdravie človeka. http://robertwaldinger.com/) Ukazuje sa, že je v podstate jedno, či ide o dôverný vzťah s rodičom  či dostupnosť významných druhých.  Dôležité je, aby dieťa malo blízky a dôverný vzťah aspoň s jednou emocionálne stabilnou osobou, ktorá je citlivá k jeho potrebám. Prijímanie pomoci a podpory od tých, ktorým na vás záleží a ktorí vás vypočujú, posilňuje odolnosť. Láskavé vzťahy dokážu človeka povzbudiť a uistiť.

No chronické ochorenie kože (aj červené fľaky na koži) môžu často viesť k vyhýbaniu sa spoločenským kontaktom až k izolácii. Niekedy je obmedzenie kontaktov postupné a nenápadné. Prichádza ako dôsledok obmedzenia rizikových aktivít. Napríklad prestaneme chodiť na plaváreň, k vode, do piesku a pod. Niekedy sa zas cielene vyhýbame ľuďom, pretože sa „na to necítime.“

Snažte sa neobmedzovať seba alebo svoje dieťa v aktivitách a doterajších bežných činnostiach len preto, že s porušenou pokožkou je to horšie, nepríjemné alebo náročné. Hľadajte skôr cesty, ako sa to dá.

3) Pokúste sa ovplyvniť to, čo môžete

Vedome pracujte so svojimi obavami. Vyhnite sa pohľadu na životné krízy ako na nezdolateľné problémy. Nové okolnosti niekedy vyžadujú, aby sme zmenili naše priority, ciele či hodnoty. Prijatie okolností, ktoré nemožno zmeniť vám môže pomôcť sústrediť sa na tie, ktoré sa zmeniť dajú. Nemôžete zmeniť fakt, že vaše dieťa má ekzém, môžete však ovplyvniť, ako si situáciu vyložíte a ako na ňu zareagujete. Skúste si predstaviť, ako sa okolnosti zmenia o pár mesiacov. Všimnite si akékoľvek spôsoby, ktoré vám pomôžu cítiť sa o trochu lepšie vo vyrovnávaní sa s obavami. Robíte tým dobre sebe a službu svojmu dieťaťu. Učenie napodobňovaním funguje zaručene aj v tomto prípade.

4) Zachovajte si nádej

Optimizmus sa podľa mnohých motivačných teórií dá programovať. Skúste si predstavovať víziu toho, čo chcete, namiesto obáv, strachov a pochybností. Pocity bezmocnosti, odovzdanosti či seba-ľútosti sú skôr rizikom, že nepríjemnú situáciu budeme riešiť dlho.

„Pocity bezmocnosti a sebaľútosti predstavujú riziko dlhodobého riešenia problému. Ak treba, vyhľadajte pomoc. Niekedy to je najrozumnejší spôsob, ako sa o seba postarať."

 

5) Priznávajte a prijímajte emócie

Ale pozor, s bodom 3 úzko súvisí časté presvedčenie, že ak máme myslieť pozitívne, je potrebné potlačiť niektoré nepríjemné emócie. Emócie sú iba informácia nášho tela. Je to naša prirodzená výbava k životu. Ak si ich nebudeme všímať, nepriznáme či dokonca ich potlačíme, prišli sme o cenné informácie. Prišli sme tiež o možnosť sa podľa týchto informácií zariadiť. Častou nechcenou a obávanou emóciou je strach. Ak svoj strach ignorujem, je možné, že sa „zabudnem“ o seba dostatočne postarať v náročnej situácii. Alebo nebudem hľadať spôsoby, ako sa cítiť lepšie. Ako sme o tom hovorili v bode 2.

Pocity a ich komunikácia

Je nesmierne žiadúce, aby sa už od malička deti učili rozpoznávať čo cítia a prečo. Niektoré deti sa to prirodzene učia od svojich rodičov, doma.

pochopenie

No niektoré deti majú navyše šťastie na vzdelávaciu inštitúciu, v rámci ktorej si rozvíjajú ako IQ tak aj svoje EQ. Existuje veľmi dobre rozpracovaný koncept emocionálnej inteligencie EQ D. Golemana. Sú množstvá výskumov, ktoré ukazujú, že ako rastie EQ u detí, rastie aj ich schopnosť zvládania záťažových situácií a tým psychická odolnosť.

Pre inšpiráciu: Na Slovensku funguje program Zippyho kamaráti. Je to ročný program v škôlkach a základných školách pre 5-7 ročné deti. Po absolvovaní programu deti dokážu lepšie rozpoznať a vyjadriť svoje emócie, porozumieť im. Program je zážitkový a deti si skúšajú modelové situácie, aktivity a hry. Hľadajú spôsoby, ako sa cítiť lepšie. Buď si svoje spôsoby a možnosti nájdu samé, alebo im pomáhajú ich rovesníci.

Deti sa učia, že riešenie každej situácie majú vo vlastných rukách (aký spôsob či stratégiu zvládania si zvolia).

„Program Zippyho kamaráti (Zippy´s Friends) bol vytvorený britskou organizáciou Partnership for Children ako výsledok výskumu problematiky zvládania záťaže a stresu u detí mládeže. V súčasnosti prebieha v takmer 30 krajinách sveta. Na Slovensku sa program realizuje od roku 2013 v jednotlivých materských a základných školách pod záštitou Ligy za duševné zdravie.

        Program trvá jeden školský rok a venuje sa 6 veľkým témam:

1.            Pocity

2.            Komunikácia

3.            Vzťahy

4.            Riešenie konfliktov

5.            Vysporiadanie sa so zmenou a stratou

6.            Zvládanie nových situácií

6) Starajte sa o seba

Venujte pozornosť vašim potrebám. Plánujte si aktivity, ktoré máte radi a pri ktorých si odpočiniete. Skúste si vytvoriť pravidelnú rutinu, ktorá vám dodá energiu. Nie každý rád cvičí! Pre vás môže byť energetická vzpruha úplne niečo iné . Starostlivosť o svoje telo i psychickú pohodu pomáha čeliť stresorom.

7) Vyhľadajte pomoc

Niektoré životné udalosti sú natoľko intenzívne, že vás absolútne vyradia z bežného fungovania. Znakom psychickej odolnosti a sily je tiež pripustenie, že nemám dosť síl krízu zvládnuť a potrebujem pomôcť. Ak treba, vyhľadajte pomoc. Niekedy to je najrozumnejší spôsob, ako sa o seba postarať.

„Medzi preventívne opatrenia pred stresujúcimi faktormi patrí starostlivosť o telo a myseľ alebo jednoducho dôverný vzťah aspoň s jednou emocionálne stabilnou osobou."

 

3.6250

Bol pre vás tento článok užitočný?

Nie

Nie

Veľmi užitočný

Ďakujeme za Váš hlas

Nenechajte si ujsť aj tieto články