Prehrať video

U dospelých s ekzémom najviac trpí sebavedomie

Atopický ekzém je ochorenie kože, s ktorým sa v dospelosti zriedka stretávame po prvýkrát.

Dospelá forma tohto ekzému sa väčšinou znovuobjaví po prekonaní kojeneckého, alebo detského atopického ekzému. Na tele sa vyskytujú suché, citlivé a začervenané oblasti spolu s odlupujúcou sa kožou, ktorá umožňuje prienik infekcie a výrazne svrbí. V dospelosti postihuje najčastejšie ruky, lakte, či podkolenné jamky, ale môže sa vyskytovať aj na zápästí a kotníkoch. Veľmi nepríjemné sú prejavy na viditeľných miestach - tvári (okolo očí a úst), vo vlasoch a krku.

 

Zasiahnutie viditeľných miest atopickým ekzémom na tvári, špeciálne v pomyseľnom trojuholníku medzi vonkajšími okrajmi očí a stredom brady, sa výrazne odrazí v psychickom prežívaní tohto postihnutia. V konečnom dôsledku ovplyvňuje i kvalitu života človeka s atopickým ekzémom. U žien má postihnutie tváre a rúk významný vplyv na sebavedomie, ktoré sa znižuje. Ženy a dievčatá bývajú neisté, nerozhodné, úzkostnejšie a uzavretejšie. Dôvodom je fakt, že ženino sebavedomie je dané jej atraktivitou, tým, čo dokázala, aká je a mierou sebalásky. Z evolučného pohľadu súvisí atraktivita ženy so symetriou a súmernosťou, mladosťou a zdravím. Koža je preferovaná zdravá, pleť bez vrások a kazov. Viditeľné postihnutia na tvári a znižovanie tolerancie kože ku kozmetickým prostriedkom potom značne ovplyvňuje vonkajšie poňatie vlastnej atraktivity postihnutej ženy. Sebavedomie muža je na rozdiel od ženy dané jeho výkonom. Rolu zohrávajú tiež schopnosti, zručnosti a miera sebalásky. Pre muža je teda jednoduchšie zvládať atopický ekzém vzhľadom k ponímaní mužskej fyzickej krásy, ale pokiaľ zasahuje možnosti jeho pracovného, športového, sexuálneho či iného výkonu, odráža sa to i v jeho sebaponímaní a jednaní. Postihnutí muži a ženy sú navyše veľmi vnímaví k neverbálnym prejavom okolia a na sebamenšie prejavy štítivosti, či odmeranosti veľmi citlivo reagujú. Uvedomenie si svojej skutočnej hodnoty a práce na zvýšení sebavedomia je teda neoddeliteľnou súčasťou psychoterapie u pacientov s atopickým ekzémom.

Prepojenie psychiky a choroby, či zhoršenie kožných prejavov, sa ukazuje v období, ktoré postihnutému prináša psychickú nestabilitu dôsledkom stresu. Nepokoj, frustrácia, obavy, úzkosť a dlhodobé zneistenie sa odráža na zdravotnej stránke človeka. Postihnutý sa často ľutuje, obviňuje svoje ochorenie z neúspechu v rôznych životných sférach, uzatvára sa do seba a častejšie reaguje podráždene či agresívne. Jeho jednanie ovplyvňuje vzťahy, ktoré trpia. Človek sa postupne prepadá do ďalších problémov, ktoré opäť zhoršujú jeho stres. Bludný kruh, v ktorom sa nachádza, možno prerušiť iba reštartom prežívania. Je treba analyzovať doterajšie spôsoby zvládania stresu, pomenovať konkrétne stresory a naučiť sa ich zvládať. V tomto smere vám môže pomôcť psychológ. Skúsený odborník môže byť užitočný i v následnej stabilizácií vašich vzťahov s využitím párovej či rodinnej terapie. Kognitívne behaviorálne terapie môžu byť orientované tiež na lepšie zvládanie prejavu silného svrbenia. Je možné rozšíriť svoje doterajšie praktiky, ktoré ste používali ako deti, o nové spôsoby, napr. Imaginačná technika s predstavou ochladzovania, sugesciou, hypnózou, atď.

Práca na sebe vyžaduje vždy odvahu a trpezlivosť, ale tiež vždy sa významne odráža na telesnom i zdravotnom stave pacienta.

Čo pre seba môžem urobiť :

 • Riaďte sa odporúčaniami a liečbou vášho dermatológa
 • Postihnuté miesta podľa doporučenia lekárom natierajte a premasťujte
 • Starostlivo dezinfikujte drobné poranenia a defekty na koži vzniknuté škabaním a odlupovaním
 • Starajte sa o pokožku celého tela vhodnými neparfémovanými produktami
 • Zvoľte radšej bavlnené a priedušné oblečenie
 • V prípade potreby používajte ochranné rukavice pri práci
 • Eliminujte, alebo znížte množstvo alergénov vo vašom prostredí (odstráňte záclony, závesy, koberce, čalúnnený nábytok v spálni, pravidelne perte v hypoalergénnych prostriedkoch, často upratujte, vysávajte prach, atď.)
 • Udržujte dostatočnú vlhkosť vzduchu v miestnosti a chladnejšiu teplotu do 20 stupňov
 • Vyhýbajte sa fajčiarskym priestorom
 • Vyhýbajte sa dráždivým alergénom v potravinách a zmapujte si ich účinky na kožné prejavy vášho ekzému
 • Konzumujte laktobacily v tabletkách pre zlepšenie črevnej mikroflóry
 • Naučte sa analyzovať a účinne zvládať stresové situácie
 • Posilňujte svoju psychickú stabilitu
 • Riešte svoju frustráciu, strach, obavy, či výraznejšie stavy úzkosti
 • Naučte sa zdieľať emócie
 • Naučte sa požiadať o pomoc
 • Pracujte na zvýšení svojho sebavedomia
 • Využite všetky možnosti komplexného prístupu v liečbe atopického ekzému vrátane možnosti psychoterapie

Budete vedieť ako prví

Neustále pridávame príbehy, rozhovory a odborné rady, ktoré vám môžu byť v riešení atopického ekzému veľmi nápomocné. Ak nám necháte e-mail, budeme vás informovať ako prvých.