Chyby vo výchove detí ovplyvňujú ich správanie aj zdravie v dospelosti - 1. časť

O tom, že prežitky z detstva majú vplyv na osobnosť človeka a jeho zdravie, sa napísalo už niekoľko kníh a odborných publikácií.

Ja sa s týmto faktom stretávam počas celej doby mojej psychologickej praxi. Svojím spôsobom je pochopenie celého princípu veľmi jednoduché, hoci v detailnej práci je potrebné vnímať široký rad detailov. 

dcéra dáva matke kyticu narcisov

Keď sa človek zamyslí nad narodením dieťaťa, je to bytosť, ktorá postupne vníma viac a viac podnetov zo svojho okolia, učí sa spoznávať okolitý svet a zároveň sa učí v tomto svete prežiť. 

„Mimo všetkých genetických informácií má v sebe dieťa základné nastavenie plynúce z vlastného pohlavia - MUŽ  alebo ŽENA."
 

Toto nastavenie sa začína naplno prebúdzať k životu v období, kedy si už dieťa uvedomuje seba samého. Toto obdobie je spojené s osvojením si reči medzi 2,5 - 3 rokmi. V konkrétnej praxi ju môžeme pozorovať hlavne zmenou komunikácie v podobe: “Ja sám(a). Ja nechcem. Nepôjdem…”

hrajúce sa dievčatko so stavebnicou

Skúsim teraz načrtnúť niekoľko veľmi zjednodušených príkladov, na ktorých sa pokúsim celý princíp bližšie vysvetliť. Poďme sa pozrieť na malé dievčatko, volajme ju napríklad Lucinka. Malá Lucinka sa narodí milujúcim rodičom, ktorí majú zázemie, vážia si jeden druhého, sú radostní a vnímajú svoje životné role. Lucinke sa venujú, trávia s ňou veľa času, sú k nej láskaví, zároveň jej v srdečnosti nastavujú životné hranice.

Prečítajte si tiež

Atopický ekzém detí a bábätiek: 8 rád, ako sa starať o ich pokožku

Neženú Lucinku bezhlavo do výkonov, nie sú k nej zlí, sú skutočnými vzormi a to, čo chcú od Lucinky, sami dodržujú. Jej myseľ je naladená na fungovanie s rodinou, ktorá jej dáva istotu, dôveruje dospelým, má v sebe životnú radosť, dokáže vnímať to, čo prežíva a dáva to najavo. Ak by Lucinka mala takéto zázemie, má ideálne podmienky pre telesné zdravie a má nakročené k tomu, aby bola v dospelosti veselou ženou, ktorá prežíva život s väčším nadhľadom ako jej vrstevníci.

šťastná rodina na výlete

Ako iný príklad uvedieme Katku. Tá sa narodí maminke, ktorá vidí na prvom mieste prácu a svoj vlastný úspech. Maminka na Katku nemá čas, od útleho detstva sa jej príliš nevenuje, dáva ju už od malička do jaslí a škôlok, ako na bežiacom páse sa u nej striedajú tety na stráženie. Maminka nemá pochopenie pre fyzický kontakt s Katkou, nechce ju dlho kojiť ani brať do náručia, či s ňou zaspávať v posteli. Katka často plače, bojí sa, býva chorá a jej myseľ sa učí adaptovať na podmienky, do ktorých sa narodila. Vníma z maminky, že ju jej radosť obťažuje, maminka nemá trpezlivosť na jej otázky, je často podráždená a rázna. Malé dievčatko sa učí viac uzatvárať do seba, bojí sa odmietnutia. V niektorých ohľadoch sa tak naučí byť nevnímanou, v iných ohľadoch precitlivenou a celoživotné zdravotné i duševné problémy nemusia na seba nechať dlho čakať. Katka raz môže mať problém so sebahodnotou, s nedôverou k ľuďom okolo seba, môže mať tendenciu k závislostiam, čo môže mať silný vplyv na širokú škálu psychosomatických chorôb.

„Variant osobnostných prejavov, ktoré môžu vyplývať z jej bolestivého detstva, je nespočetné množstvo."

Ako tretí príklad si uvedieme napríklad Martina. Chlapček sa narodí do rodiny, kde je dominantná maminka, ktorá riadi všetko okolo seba. Manžel sa veľmi do výchovy nezapája, je skôr v práci alebo sa venuje svojim koníčkom. Chlapček odmala počúva príkazy: nerob to, nechytaj to, neskáč, nekrič, uprac si to, sadni si, nehovor, nebehaj, nebi sa… Jeho prirodzené chlapské prejavy sú doma i v škôlkach penalizované ženskou autoritou. Martin sa tak učí, že v očiach žien nie je dosť dobrý, keď sa zachová ako chlapec a cíti v sebe obrovské napätie, ktoré sa opäť môže prejavovať všetkými smermi. Môže z neho byť submisívny muž podriadený ženám, môže z neho byť superambiciózny muž snažiaci sa celému svetu dokázať, že on je ten najlepší a môže to byť rebel, ktorý bude so ženami celý život bojovať. Isté je, že to pravdepodobne nebude láskavý, vnímavý, silný muž, vedomý si svojich hodnôt a hraníc, ktorý si nepotrebuje nič dokazovať ani s nikým bojovať.

dievčatko ignorujúce matkine slová

Inak povedané, keď naša dušička od detstva zažíva situácie, ktoré sa nezlučujú s tým, čo by biologicky mala zažívať, začne sa brániť množstvom viac či menej patologických modelov chovania, ktoré v konečnom dôsledku začína vždy ubližovať buď nám samým, alebo najbližšiemu okoliu.
 

4.0000

Bol pre vás tento článok užitočný?

Nie

Nie

Veľmi užitočný

Ďakujeme za Váš hlas

Nenechajte si ujsť aj tieto články