Prehrať video

Odborníci radia

Prim. MUDr. Štěpánka Čapková

Prim. MUDr. Štěpánka Čapková

Pracuje od roku 1981 ako detský dermatológ na Dermatologickom oddelení pre deti vo Fakultnej nemocnici v Motole. V nemocnici pôsobí aj ako konziliár v odbore detskej dermatológie pre všetky kliniky a oddelenia detskej časti tejto nemocnice. V regiónoch mimo Prahu, tiež pôsobí ako superkonziliár pre mimoriadne zložité prípady. Ako prvý lekár v ČR zložila v roku 1984 nadstavbovú atestáciu z detskej dermatovenerológia. Je členkou Českej dermatologickej spoločnosti ČLS JEP, kde aktívne pracuje v sekcii detskej dermatológie. Pravidelne prednáša témy z detskej dermatológie v postgraduálnych kurzoch IPVZ, Českej lekárskej komory a na akciách Českej dermatologickej spoločnosti a Združenia praktických lekárov pre deti a dorast. Je školiteľom ďalších lekárov v obore detskej dermatológie, ktorí sa pripravujú k atestačným skúškam. Zúčastňuje sa kongresov v ČR aj v zahraničí, kde pravidelne prezentuje výsledky svojej práce. Publikuje v českých aj zahraničných odborných časopisoch. Jej hlavnou špecializáciou a záujmom je všetko, čo sa týka liečby atopického ekzému. Pre rodičov detí s týmto kožným ochorením pripravila niekoľko edukačných brožúr a napísala knihu s radami, ako sa starať o deti s atopickým ekzémom.

DERMATOLÓGIA
Prim. MUDr. Štěpánka Čapková
Osem rád ohľadom starostlivosti o atopickú pokožku u kojencov a detí

Viac
DERMATOLÓGIA
Prim. MUDr. Štěpánka Čapková
Taktika liečby atopického ekzému pramení z jeho pochopenia

Atopický ekzém je dnes najčastejšie chronické a zápalové kožné ochorenie u detí v rozvinut......

Viac

Budete vedieť ako prví

Neustále pridávame príbehy, rozhovory a odborné rady, ktoré vám môžu byť v riešení atopického ekzému veľmi nápomocné. Ak nám necháte e-mail, budeme vás informovať ako prvých.