Prehrať video

Odborníci radia

Doc. PhDr.Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

Doc. PhDr.Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc. je docentkou klinickej psychológie Sexuologického ústavu 1.LF UK a VFN v Prahe. V Prahe založila aj Inštitút partnerských vzťahov vo Všeobecnej fakultnej nemocnici, odd. somatopsychiky, kde se dlhodobo venuje onkologickým pacientom. Zaoberá sa psychólogiou v oblasti aplikovanej medicíny a komunikácie, predovšetkým psychoonkológiou, psychosomatikou, problematikou bolesti, ľudských vzťahov a sexuálneho chovania. Publikovala desiatky odborných a populárnych článkov. Je samostatnou autorkou niekoľkych kníh.

PSYCHOLÓGIA
Doc. PhDr.Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.
U dospelých s ekzémom najviac trpí sebavedomie

Atopický ekzém je ochorenie kože, s ktorým sa v dospelosti zriedka stretávame po prvýkrát....

Viac

Budete vedieť ako prví

Neustále pridávame príbehy, rozhovory a odborné rady, ktoré vám môžu byť v riešení atopického ekzému veľmi nápomocné. Ak nám necháte e-mail, budeme vás informovať ako prvých.